Çanakkale Zaferi ve Adsız Kahramanlar (1-2)

0

Bugün Anadolu’da tüten her evin kudsî hatırasında bir Çanakkale şehîdinin olduğu muhakkaktır. Her aile bir Çanakkale yetimidir. Bu hal, nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Çanakkale, tarihe müşahhas şehîdlik mefhumunu bir daha nakşetmiştir.

Çanakkale Zaferi ve Adsız Kahramanlar (1)

Çanakkale Zaferi ve Adsız Kahramanlar (2)

PAYLAŞ